Facebook
RSS
Print

Pikaajaline kooselu kui pereväärtus

16.08.2017

Eesti elanikud asetavad oma elus konkurentsitult kõige tähtsamale kohale perekonna: tervelt 75% inimestest peab seda elus väga tähtsaks ning 21% tähtsaks.

Me väärtustame abielusid, aga teame samas, et lahutusstatistika on kõrge. Eelmisel aastal lahutati üle poolte sõlmitud abieludest. Siit tekib küsimus, kas me väärtustame perekonda või on perekond meie jaoks vahendiks.

Tugeva riigi alus on tugev perekond ja korras kodu. Kõik Eesti riigi meetmed peaksid olema suunatud selle eesmärgi saavutamisele. Raha eelistamine heaolu eesmärgil on lühiajaline ja petlik õnn. Kõik algab väärtustest ja suurim väärtus, mida inimene on võimeline looma, on uus elu. Eestit saavad õnnelikumaks ja nooremaks muuta lapsed.


Loe veel

I klassi mineva lapse toetus

09.08.2017

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas 1. klasside komplekteerimine e-keskkonnas Arno (http://piksel.ee/arno/viimsi), millel on otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), et tagada andmete liikumine kiirelt ja täpselt.

Sel aastal palume kasutada e-keskkonda Arno ühtlasi ka 1. klassi mineva lapse toetuse taotlemiseks. Toetust on e-keskkonnas võimalik taotleda alates 1.septembrist kuni 30. septembrini. Väljamaksed toimuvad hiljemalt 15.oktoobriks.

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31.detsembri seisuga. Alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (§ 10)

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Kvaliteetne õigusabi

13.07.2017

Hea Eesti elanik!

Sul on õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi. Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimestele, kes teenivad vähem kui 1,5-kordne Eesti keskmine brutosissetulek, s.o: 1730 eurot kuus (2017. a I kvartali andmed).

Esimesed kaks tundi on tasuta. Õigusabi osutamist rahastab Justiitsministeerium.


Loe veel

1. märtsist tõuseb lapsehoiutoetuse määr ja muutub toetuse arvestamise valem

29.02.2016

Alates 01.03.2016 tõuseb lapsehoiu toetuse määr 200 euroni kuus ning ühtlasi muutub antud toetuse arvutamise valem.

Vastavalt kehtestatud korrale arvutatakse lapsehoiu toetust alates märtsi kuus kasutatud teenuse eest järgmiselt:

  1. Kui lapsehoiuteenuse eest tasutud summa on enam kui pool toetuse määrast (üle 100€) ja ei ületa 1,5 kordset toetuse määra (300€)  – on toetus 50% tehtud kulutustest;
  2. Kui lapsehoiuteenuse eest on tasutud summa on enam kui 1,5 kordne toetuse määra (üle 300€) – on toetus ühekordne toetuse määr (200€);
  3. Kui  lapsehoiuteenus eest on tasutud vähem kui pool toetuse määrast (alla 100€) – toetust ei maksta.

Näitlik arvestus:

Teenuse eest tasutud kuus

toetuse suurus

260 €

130 €

360 €

200 €

Alus: Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määrus nr 5 „Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord" § 4 ja Viimsi Vallavalitsuse 09.02.2016 määrus nr 6 „Viimsi valla 2016 aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste määramine

Täpsem info sotsiaal-ja tervishoiuametist Tõnu Troon tel 602 8867, tonu at viimsivv dot ee

 

Abivajavast lapsest teatamine

29.02.2016

1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse

Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsetöötajale (tel 602 8823, 602 8841 või 602 8875) või lasteabitelefonil 116 111 (24 h)

Loe lähemalt (pdf)