Facebook
RSS
Print

Kvaliteetne õigusabi

13.07.2017

Hea Eesti elanik!

Sul on õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi. Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimestele, kes teenivad vähem kui 1,5-kordne Eesti keskmine brutosissetulek, s.o: 1730 eurot kuus (2017. a I kvartali andmed).

Esimesed kaks tundi on tasuta. Õigusabi osutamist rahastab Justiitsministeerium.


Loe veel

1. märtsist tõuseb lapsehoiutoetuse määr ja muutub toetuse arvestamise valem

29.02.2016

Alates 01.03.2016 tõuseb lapsehoiu toetuse määr 200 euroni kuus ning ühtlasi muutub antud toetuse arvutamise valem.

Vastavalt kehtestatud korrale arvutatakse lapsehoiu toetust alates märtsi kuus kasutatud teenuse eest järgmiselt:

  1. Kui lapsehoiuteenuse eest tasutud summa on enam kui pool toetuse määrast (üle 100€) ja ei ületa 1,5 kordset toetuse määra (300€)  – on toetus 50% tehtud kulutustest;
  2. Kui lapsehoiuteenuse eest on tasutud summa on enam kui 1,5 kordne toetuse määra (üle 300€) – on toetus ühekordne toetuse määr (200€);
  3. Kui  lapsehoiuteenus eest on tasutud vähem kui pool toetuse määrast (alla 100€) – toetust ei maksta.

Näitlik arvestus:

Teenuse eest tasutud kuus

toetuse suurus

260 €

130 €

360 €

200 €

Alus: Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määrus nr 5 „Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord" § 4 ja Viimsi Vallavalitsuse 09.02.2016 määrus nr 6 „Viimsi valla 2016 aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste määramine

Täpsem info sotsiaal-ja tervishoiuametist Tõnu Troon tel 602 8867, tonu at viimsivv dot ee

 

Abivajavast lapsest teatamine

29.02.2016

1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse

Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsetöötajale (tel 602 8823, 602 8841 või 602 8875) või lasteabitelefonil 116 111 (24 h)

Loe lähemalt (pdf)