Facebook
RSS
Print

Blanketid

23.10.2017

elukoht

ehitus ja planeerimine

sotsiaaltoetused

sporditegevuse toetamine

ühistransport

haridus

noorsootöö

puud

reklaam

kaevetööd, teed

sademevesi

transport, taksovedu

jäätmevedu

avalik üritus, ilutulestik

kalmistud

 


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 04.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt