Facebook
RSS
Print

Muudatused bussiliinil V2

22.02.2017

Alates 26.02.2017 Viimsi siseliinil V2 muudatus pühapäevases sõiduplaanis

Pühapäeval, Viimsi keskusest kell 16:50 väljuv buss hakkab sõitma Leppneeme sadamasse sisse ning kell 18:15 sadamasse sissesõitu ei toimu.

Peatusest Hansunõmmest seni kell 17:16 väljuv buss hakkab väljuma 17:17.

Sõiduplaanide info www.peatus.ee

Viimsi siseliini täiendav hommikune väljumine

23.09.2016

Alates 3. oktoobrist toimub tööpäevadel liini V9  lisaväljumine Viimsi keskusest kell 7.55, mis võimaldab Randvere ja Muuga küla õpilastel mugavamalt Randvere ja Viimsi keskuse koolidesse jõuda.


Loe veel

Viimsi valla siseliinid

31.08.2016

Alates 1. septembrist on uued sõiduplaanid Viimsi siseliinidel ja maakonna bussiliinil 114.

Muudatused toimuvad sõiduaegades, liinide ümberkorralduses ja marsruutides. Liinide kulgemise arusaadavamaks muutmiseks on liinid V4 ja V7 jaotatud kaheks liiniks vastavalt liini liikumise suunale.


Loe veel

Alates 01.01.2015 Viimsi siseliinidel uus vedaja

31.12.2014

Alates 01.01.2015 teenindab Viimsi valla bussiliine AS Hansa Bussiliinid, kes võitis sügisel riigihanke „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Viimsi bussiliinidel“ ja kellega sõlmiti liiniveoks 7-aastane teenusleping. 

Senine teenuse osutaja GoBus AS osutas Viimsi siseliinidel teenust 01. juuli 2006 – 31. detsember 2014. 
Sõiduplaanides ja piletimüügisüsteemis muudatusi ei toimu.
AS Hansa Bussiliinide kontaktid: tel 53 055 055, e-post: 
viimsi at hansaliinid dot ee

Viimsi valla uus sõidusoodustuste määrus ja tasuta õpilaste ühistransport

28.08.2014

Viimsi Vallavalitsus võttis augusti alguses vastu uuendatud kujul määruse „Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas“ ehk rahvakeeli sõidusoodustuste määruse, millega nähakse ette täiendavaid sõidusoodustusi.

Põhiliseks muudatuseks on alates 01. septembrist 2014 õpilaste tasuta sõiduõigus. Tasuta sõiduõigus kehtib kõigile Viimsi valda sisse registreeritud õpilastele kõigis Viimsi valla territooriumil sõitvates liinides – vallaliinidel V1 kuni V7 ja maakonnaliinis 114 (lõigul Merivälja kuni Rohuneeme). Tallinna Linnaliini bussides on õpilastele sõit juba varasemalt tasuta. Seega on õpilastel alates 01.09.2014 võimalik tasuta sõita kõigis Viimsi valla territooriumil sõitvates avalikes liinides.

Lisaks koolilastele (põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilased) laieneb tasuta sõiduõigus ka üliõpilastele ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijatele, kes on näiteks linnaloale saabunud. Tasuta sõiduõiguse annab isikustatud ühiskaart või õpilastel elektrooniline õpilaspilet. Sõidu registreerimisel kontrollitakse elukohta ning EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) kannet. Ajateenijal on sõidusoodustuse aluseks väeosa tõend linnaloal viibimise kohta.

Määrusega jäävad kehtima ka varasemad 11 erinevat soodustust tasuta sõiduks. Nii on valla poolt tagatud tasuta sõiduõigus õppuritele terve haridustee vältel, alates lasteaiast kuni ülikooli lõpuni. Juba varasemalt saavad valla territooriumil tasuta sõita kõigil avalikel liinidel pensionärid alates 65 eluaastast.

Uue määruse terviktekstiga saad tutvuda SIIN.

Muutus sõidusoodustuste määrus

21.01.2013

Viimsi Vallavalitsus võttis detsembris vastu uue sõidu eest tasumise korra. Võrreldes seni kehtinud määrusega on uues korras toodud sisse Ühiskaardi mõiste ning uuendatud on sõidusoodustuste osa. Uuest aastast mindi täielikult üle Ühiskaardi süsteemile. Kellel Ühiskaarti veel pole, palume see soetada. Senised sõidusoodustuse pabertõendid palume välja vahetada Ühiskaardi vastu. Isikustatud Ühiskaardile kannab sõidusoodustuse peale valla sotsiaalamet.

Sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind - määruse terviktekst.

Ühiskaardi infoleht - Viimsi valla soodustused ja ühiskaart

Ühiskaart ja ID-piletid

16.11.2012

Seoses e-pileti süsteemile üleminekuga Tallinnas ja Harjumaal ei ole alates 1. novembrist 2012 võimalik osta Tallinn-Viimsi ID-pileteid. Olemasolevad ID-piletid kehtivad oma kehtivusaja lõpuni. Edaspidi on võimalik osta Ühiskaardile e-pileteid või laadida raha. Ühiskaarti saavad osta kõik, müügikohtade nimekirja vaata siit. Viimsis on Ühiskaardid müügil Haabneeme postkontoris ja Viimsi vallamaja teenindussaalis. Ühiskaardi hind on 2€.

Bussiliinide piletihinnad

09.09.2011

2. tsooni üksikpilet (paberil) – 0,90 eur;
2. tsooni üksikpilet (ühiskaardiga) - 0,72 eur;
2. tsooni soodusüksikpilet (ühiskaardiga) – 0,40 eur;
2. tsooni kuukaart – 16,00 eur;
2. tsooni sooduskuukaart (ühiskaardiga) – 8,00 eur;
 

Statistiline ülevaade õpilaste ühistranspordi kasutamise kohta

28.11.2011

Käesolev ülevaade on koostatud koostöös Viimsi mandriosa üldhariduskoolidega, saamaks infot, mis kell ja kui palju õpilasi kooli või koolist ära liigub ning millisele bussiliinile liigutakse.

Ülevate saate avada siit.

Ühistranspordi uuringu II osa: liinivõrgu ettepanekud seoses koolide arenguga

23.09.2011

Ühistranspordiühenduse parandamiseks ning keskkonnamõju vähendamiseks otsustati läbi viia uuring, mille teostas OÜ Stratum. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida, kas on mõistlik Viimsi vallasisese ja Viimsi ning Tallinna vahelise ühistranspordi arendamisel tugineda ühilduvusele Tallinna linnatranspordiga või viia Viimsi liinid Tallinna südalinnani.

Peale aruande esimese osa valmimist pidasid pooled vajalikuks kaaluda lisaks esitatule ka mõningaid uusi perspektiivseid ühistranspordi liinivõrgu variante Viimsi vallas. Seda temaatikat käsitlebki aruande II osa.

Eesmärkide saavutamiseks viidi märtsis 2011 läbi sõitjate küsitlus/loendus Viimsi siseliinidel tüüpilistel tööpäevadel ajavahemikul 6.00 – 14.00. Samuti paluti vastata elektroonilisele küsitlusankeedile. Lisaks koguti Viimsi valla elanike kodu, töökohtasid ja koole puudutavat andmestikku. Antud andmestik analüüsiti, kirjeldati ning kasutati ühistranspordi modelleerimisel.

Aruandega saad tutvuda SIIN.

Aruande lisad:
Koormus võrgul - kaks kooli - V1
Koormus võrgul - kaks kooli - V2
Koormus võrgul - kaks kooli - V3
Miiduranna kooli teenindavad liinid
Miiduranna kooli teenindavad liinid - muudetud - V4
Randvere kooli teenindavad liinid
Viimsi Keskkooli teenindavad liinid - 1
Viimsi Keskkooli teenindavad liinid - V3