Facebook
RSS
Print

Rannapere Pansionaat: soovime laieneda

26.05.2017

2016. aastal rajati Rannapere Pansionaadis 4 uut voodikohta, mille tulemusena paranesid ettevõtte majandustulemused.


Loe veel

Lastekaitse ja sotsiaaltöö: abivajava lapse märkamine ja eakatele vajalike teenuste kättesaadavus

26.05.2017

Sotsiaal- ja tervishoiuameti märksõnadeks 2017. aastal lastekaitse valdkonnas on abivajava lapse märkamine ning sotsiaaltöö valdkonnas puuetega ning eakatele inimestele vajalike teenuste kättesaadavuse parandamine.


Loe veel

Viimsi valla liikuvusuuringu esitlus 12.06.2017 kell 17.00 volikogu saalis

26.05.2017

 12. juunil kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja volikogu saalis Hendrikson & Ko poolt koostatud „Viimsi valla liikuvusuuring 2017“ esitlus.

Viimsi vald on ühena Tallinna naabervaldadest paratamatult üks osa kiirelt arenevast Tallinna linnastust. Kiire areng toob kaasa muudatusi Tallinna ja Viimsi tööjaotuses, millest tuleneb liikumiste hulk, ajaline jaotus ja sotsiaalne profiil. Arenguid saab juhtida strateegilises plaanis funktsioonide tasakaalustamisega või taktikalises plaanis transpordialaste valikute suunamisega.
Viimastel aastatel on Viimsi vald teostanud olulisi investeeringuid teenuste ja töökohtade lisandumisse valla territooriumil ja seetõttu on funktsionaalses plaanis loodud eeldused ka sundliikumiste vähenemiseks eeskätt ühendustel Tallinnaga. Peamised uurimisküsimused on: kas Viimsi valla jõupingutused on mõjutanud Tallinna ja Viimsi vahelisi liikumisi ning mida saab nende liikumiste mõjutamiseks veel ette võtta?

Ettekande teeb liikuvusekspert Marek Rannala.

 uuring

uuringu lisa

Kirjalik enampakkumine Haabneeme rannas asuvale rannakohviku müügiplatsile rentniku leidmiseks

24.05.2017

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja Haabneeme rannas asuvale rannakohviku müügiplatsile suvekuudeks (16.06-17.09.2017) rentniku leidmiseks kirjaliku enampakkumise. 
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.06.2017 kell 10.00

Alus: Viimsi Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldus nr 369

 

Haridus, sport ja kultuur: Viimsis kerkivad uued koolid ja lasteaiad

24.05.2017

Viimase aasta jooksul on Viimsi vallavalitsus jõudsalt edasi liikunud haridusvõrgu arengukava elluviimisega. Samuti lisandub spordirajatisi ning kasvavad toetused. 


Loe veel


Arhiiv