Facebook
RSS
Print

MTR-s õigsuse kinnitamisega seotud muudatused

26.05.2015

MTR-s ei pea enam 15. aprilliks tegema õigsuse kinnitamist.  Selle asemel toimub nüüd kinnitamine  koos majandusaasta aruande  esitamisega äriregistrile, kui tegevused on seotud majandustegevusteadetega   ja tegevuslubadega.

Soovitav on MTR-s ikkagi andmed üle kontrollida, kusjuures muutmisega tekib registrisse kinnitus. Samuti on võimalik kinnitamine MTR-s.

FIE-de puhul toimub kinnitamise koos tuludeklaratsiooni esitamisega, mille alusel viiakse MTR-i kinnitamise kuupäevad.

MTR-i ei pea enam registreerima järgmisi tegevusalasid:

 • kaubanduse valdkonnas teenindus, kaubanduse korraldamine;
  - jae- ja hulgikaubandusel ning toitlustamisel esitatakse majandustegevusteade vaid  alkoholi- ja tubakamüügi korral.  
  Muid toidu- ja tööstuskaupu (näiteks sõidukite, rõivaste, jalanõude müük) ei pea enam MTRs registreerima
 • majutusteenus, v.a alkoholi- ja tubakamüügil, mille puhul tuleb esitada jaekaubanduse või toitlustamise majandustegevusteade.

Loe lähemalt: Kaubanduse valdkonnas tegeleva ettevõtja majandustegevusteate esitamine

Majandustegevuse register uueneb

18.06.2014

Alates 1. juulist on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR). Uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) kehtima hakkamisega 1. juulist 2014.

Sellest tulenevalt on muudatused ka majutusteenuse osutamisel ning kaubanduse valdkonnas tegutsemisel.
Turismiseaduse kohaselt on majutusteenuse osutamine nn vaba majandustegevus, millel tegutsemiseks ei ole vaja esitada majandustegevusteadet ega taotleda tegevusluba.
Kaubandustegevuse seaduse kohaselt alates 1. juulist 2014 majandustegevuse registri registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahvatervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka tänane toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus.
Teatamiskohustusega tegevusalal tegutsemiseks esitab ettevõtja elektroonselt majandustegevusteate majandustegevuse registrile, kandes sellega ise vastavad andmed registrisse.

Uue seadusega (MsüS) nähakse ette, et kõiki tegevuslube saab taotleda ning majandustegevusteateid esitada eesti.ee kaudu. Ka loa taotlemist ning teadete esitamist abistavad juhendid on kättesaadavad teabeväravast eesti.ee.

Loe uuenduste kohta veel: www.mkm.ee/et/uudised/majandustegevuse-register-uueneb

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) pakub tasuta teenuseid!

20.06.2012

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK)  eesmärk on aidata kaasa Harju maakonna terviklikule ja jätkusuutlikule arengule.

Oleme toeks Harjumaa ettevõtjatele, kodanikeühendustele ja omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel lähtudes maakondlikust tasakaalustatud regionaalarengust.

Sulle, hea Harjumaa ettevõtja ning kodanikuühenduse esindaja, on meie konsultatsioonid TASUTA!  Korraldame koolitusi, vahendame rahastus- ja koolitusuudiseid, algatame projekte ja oleme partneriteks maakondlikes suurprojektides.

HEAK teenused:

1.       ETTEVÕTJATE NÕUSTAMINE (alustavad ja tegutsevad)

 • Ettevõtte asutamine, äriidee analüüs 
 • Äriplaani, finantsprognooside, projektide koostamine
 • Rahastusvõimalused EASist, Euroopa Liidu fondidest
 • Tegutseva ettevõtte arendamine
 • Abistamine investorite leidmisel
 • Harjumaa turismitegevuse koordineerimine
 • Noorte ettevõtlikkuse toetamine

2.       Kodanikeühenduste NÕUSTAMINE

 • Ühenduse asutamine ja registreerimine, registris muudatuste tegemine
 • Organisatsiooni arengukava, strateegia ja tegevuskava koostamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine, maksude ja aruandluse nõustamine
 • Seadustega seonduvad küsimused
 • Rahastusvõimaluste leidmine
 • Projektiidee analüüs, taotluste ja aruandluse koostamine
 • Projekti juhtimine ja elluviimine

3.       KOHALIKE OMAVALITSUSTE NÕUSTAMINE

Arengukavade nõustamine

 • Kohalike omavalitsuste ja piirkondlike arengukavade koostamise nõustamine
 • Kohalike omavalitsuste ja piirkondlike arengukavade elluviimiseks vajalike finantsvahendite leidmine
   

Projektide nõustamine

 • Projektiidee formuleerimise ja hindamise nõustamine
 • Projektide finantseerimisallikate leidmise nõustamine
 • Projektide kirjutamise nõustamine
 • Projektide nõustamine teostusfaasis

HEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Meie head koostööpartnerid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) ja Kodukant Harjumaa.

Konsultatsioonile registreerumiseks helista 656 6641, 656 6522 või saada e-kiri info at heak dot ee. Jälgi ka uudiseid meie kodulehel  www.heak.ee.